POZOR! ZMĚNA BOHOSLUŽEB

Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Prodej knih – Čechtice a Křivsoudov

Posted in Nezařazené | Leave a comment

P. Špilar v Čechticích

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Představení a duchovní obnova

Pozvánka na představení a adventní duchovní obnovu

Profesionální divadelní soubor Jedl z.s. srdečně zve na meditativní představení Slova a obrazy z Petrkova s básněmi a grafikami Bohuslava Reynka.  Performance se uskuteční v rámci adventní duchovní obnovy 1. 12. v sále křivsoudovské fary od 14:00. Po představení bude následovat slovo kněze a příležitost ke svátosti smíření. Přijďte se zaposlouchat do jemné klavírní hudby skladatele Martina Dohnala a působivého přednesu herečky Lucie Trmíkové. To vše za doprovodu fotografií Bohdana Holomíčka. Vstup dobrovolný.

Posted in Nezařazené | Leave a comment

ODPUSTKY

Definice odpustků
Odpustek je odpuštění časného trestu od Boha za hříchy, odpuštěné již co do viny (ve svátosti smíření). Odpuštění získává řádně disponovaný věřící po splnění stanovených podmínek skrze činnost církve, která jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a přivlastňuje z pokladu zadostiučinění Krista a svatých. (kán. 992 CIC)
Smyslem odpustků není pouze pomoci věřícím odčinit tresty za hřích, ale také povzbudit je ke skutkům zbožnosti, pokání a lásky.

Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

HUBERTSKÁ MŠE VE VLAŠIMI

Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

100 LET REPUBLIKY – PASTÝŘSKÝ LIST

V plném znění uvádíme pastýřský list otce arcibiskupa Dominika kardinála Duky.

100 let ČSR 28.10

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Pracovní místa

AP vyhlašuje výběrové řízení:

Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Pozvánka na faru do Křivsoudova

Farnost Vlašim Vás zve na VÍKEND PRO STARŠÍ DĚTI. S sebou karimatku, spacák a Bibli. Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Překážky v usmíření

Posted in Nezařazené | Leave a comment