Dva koncerty v Křivsoudově

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Silvestr ve Lhotě Bubeneč

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Vánoční bohoslužby 2018

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Tříkrálová sbírka

V rámci Tříkrálové sbírky probíhají také některé doprovodné akce. Upozorňujeme na ně a srdečně zveme.

Posted in Nezařazené | Leave a comment

MC Jakoubek

Poslední Jakoubek v tomto roce pátek 30. listopadu 2018 od 9:30.

Když Advent klepe na dveře – V. Křížová (lektorka přinese s sebou dudy)

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Představení a duchovní obnova

Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Výběrové řízení Arcibiskupství pražského

Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

RORÁTY V NAŠÍ FARNOSTI

Posted in Nezařazené | Leave a comment

ODPUSTKY

Definice odpustků
Odpustek je odpuštění časného trestu od Boha za hříchy, odpuštěné již co do viny (ve svátosti smíření). Odpuštění získává řádně disponovaný věřící po splnění stanovených podmínek skrze činnost církve, která jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a přivlastňuje z pokladu zadostiučinění Krista a svatých. (kán. 992 CIC)
Smyslem odpustků není pouze pomoci věřícím odčinit tresty za hřích, ale také povzbudit je ke skutkům zbožnosti, pokání a lásky.

Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

P. Špilar v Čechticích

Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment