Author Archives: tkabele

Náboženství ZŠ

1.ročníky – úterý 5.hod. – Lenka Baštová 2.ročník  – čtvrtek 5.hod. – Lucie Kletečková 3.ročník – úterý 6. hod. – Ludmila Kasperová 4.,5.,6., ročník – úterý 6. hod. – P. Tomáš Kábele

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Náboženství ZŠ

Pastýřské slovo k následujícím událostem, obracím se na Vás jménem všech pořadatelů svatoludmilských oslav. (budiž přečteno v neděli v rámci oznámení 29. srpna 2021) Milí spolubratři v biskupské, kněžské a jáhenské službě, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři – vy … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Nový farář

S účinností od 1.7. 2021 jsem byl uvolněn z funkce administrátora ŘKF Čechtice a jmenován a ustaven farářem od téhož data do 30.6.2026. P. Tomáš Kábele

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nový farář

Želiv

přihlašování na: https://docs.google.com/document/d/15yN_1rIHnYS8tJRhnHk-X88ah95sDIFoPjxSdaMgqpU/edit

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Želiv

Prodej fary na Zhoři

Vážení farníci, jak asi všichni víte, naše farnost vlastní tři fary: čechtickou, křivsoudovskou a zhořskou. Zatímco čechtická a křivsoudovská jsou farností alespoň částečně využívány, zhořská není. Po smrti posledního zhořského faráře, pátera Pacíka je už více než 30 let neobývána … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prodej fary na Zhoři

Čtvrtek 24.6. Čechtice 16:00 – 19:00 zpovědní odpoledne

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Divinum illud munus

ENCYKLIKA O DUCHU SV. Divinum_illud_munus.pdf (cchma.cz) Novéna- Svatodušní novéna (Vojtěch Kodet) (pastorace.cz)

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Divinum illud munus

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Hygiena v kostele

Na základě pokynů vedení naší arcidiecéze je od 23.4. stanoveno: „že každý účastník bohoslužby bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech kostelů a kaplí rozestupy 2 metry (tzn. 4m² na osobu) – s výjimkou členů domácnosti … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hygiena v kostele