Author Archives: tkabele

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Hygiena v kostele

Na základě pokynů vedení naší arcidiecéze je od 23.4. stanoveno: „že každý účastník bohoslužby bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech kostelů a kaplí rozestupy 2 metry (tzn. 4m² na osobu) – s výjimkou členů domácnosti … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hygiena v kostele

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Žehnání adventních věnců v domácnosti

Rubriky předpokládají, že žehnání adventního věnce vykoná kněz nebo jáhen. Avšak protože laici mohou žehnat osoby, zvířata a věci spojené s každodenním životem, může se požehnání věnce konat také v rodině bez účasti svěceného služebníka. Tak jako modlitbu před jídlem … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Žehnání adventních věnců v domácnosti

Mše svaté a pobožnosti za zemřelé

Vzhledem k opatřením vlády jsou mše pro veřejnost zrušeny, stejně tak adorace, svátost smíření a svaté přijímání. Ale to nebrání individuálnímu přijímání svátostí. Telefonujte na 603 310 381. V úterý (3. 11.) od 15:00 do 18:00 a sobotu (7. 11.) 11:00 do 13:00 a od 15:00 do 17:00 budu k dispozici na faře … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mše svaté a pobožnosti za zemřelé

Slavnost věrných zesnulých

(a pak po celý rok vždy jeden den v měsíci) Intence za zemřelé v jednotlivých kostelích na den slavnosti a pak následně po celý rok Borovnice za Fr. Zemana z Otročic a a celý rod za Františka Vrbu a rodinu, … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slavnost věrných zesnulých

Odpustky v době pandemie

V probíhajícím roce budou plnomocné odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým vzhledem k pandemii nemoci covid-19 prodlouženy na celý měsíc listopad; mění se podmínky a zbožné skutky, aby byl křesťanský lid v bezpečí K této Apoštolské penitenciárii došlo v nedávné době velmi … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpustky v době pandemie

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu, v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Nouzový stav informace ke dni 21.10.2020

adorace, svátosti smíření a svaté přijímaní o víkendu se ruší vše po individuální domluvě kostel v Čechticích bude otevřen v odpoledne a večer na mříž mše s účastí jednoho člověka po individuální dohodě, stejně tak svátost smíření pohřby, svatby max. … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nouzový stav informace ke dni 21.10.2020

Nouzový stav

Zobrazit zprávu jako text Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. I.                 Zakazuje Hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nouzový stav