Category Archives: Nezařazené

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Bratři a sestry, 27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná. Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Mše svaté, pohřby

Od pátku 18. 12 2020 je povolena účast na bohoslužbě pro jednu desetinu osob z kapacity míst k sezení v daném kostele. V našem případě to znamená, že účast na pohřbu či svatbě nebo křtu je 15 lidí. Při mši … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mše svaté, pohřby

Žehnání adventních věnců v domácnosti

Rubriky předpokládají, že žehnání adventního věnce vykoná kněz nebo jáhen. Avšak protože laici mohou žehnat osoby, zvířata a věci spojené s každodenním životem, může se požehnání věnce konat také v rodině bez účasti svěceného služebníka. Tak jako modlitbu před jídlem … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Žehnání adventních věnců v domácnosti

Mše svaté a pobožnosti za zemřelé

Vzhledem k opatřením vlády jsou mše pro veřejnost zrušeny, stejně tak adorace, svátost smíření a svaté přijímání. Ale to nebrání individuálnímu přijímání svátostí. Telefonujte na 603 310 381. V úterý (3. 11.) od 15:00 do 18:00 a sobotu (7. 11.) 11:00 do 13:00 a od 15:00 do 17:00 budu k dispozici na faře … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mše svaté a pobožnosti za zemřelé

Slavnost věrných zesnulých

(a pak po celý rok vždy jeden den v měsíci) Intence za zemřelé v jednotlivých kostelích na den slavnosti a pak následně po celý rok Borovnice za Fr. Zemana z Otročic a a celý rod za Františka Vrbu a rodinu, … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slavnost věrných zesnulých

Modlitba za zemřelé

Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s tebou. Zbav je vin a překážek, které jim brání patřit na tvou tvář. Dej, ať … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Modlitba za zemřelé

Odpustky v době pandemie

V probíhajícím roce budou plnomocné odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým vzhledem k pandemii nemoci covid-19 prodlouženy na celý měsíc listopad; mění se podmínky a zbožné skutky, aby byl křesťanský lid v bezpečí K této Apoštolské penitenciárii došlo v nedávné době velmi … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpustky v době pandemie

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu, v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Nouzový stav informace ke dni 21.10.2020

adorace, svátosti smíření a svaté přijímaní o víkendu se ruší vše po individuální domluvě kostel v Čechticích bude otevřen v odpoledne a večer na mříž mše s účastí jednoho člověka po individuální dohodě, stejně tak svátost smíření pohřby, svatby max. … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nouzový stav informace ke dni 21.10.2020