Category Archives: Nezařazené

ODPUSTKY

Definice odpustků Odpustek je odpuštění časného trestu od Boha za hříchy, odpuštěné již co do viny (ve svátosti smíření). Odpuštění získává řádně disponovaný věřící po splnění stanovených podmínek skrze činnost církve, která jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a přivlastňuje z … Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

P. Špilar v Čechticích

Posted in Nezařazené | Leave a comment

HUBERTSKÁ MŠE VE VLAŠIMI

Posted in Nezařazené | Leave a comment

100 LET REPUBLIKY – PASTÝŘSKÝ LIST

V plném znění uvádíme pastýřský list otce arcibiskupa Dominika kardinála Duky. 100 let ČSR 28.10

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Pracovní místa

AP vyhlašuje výběrové řízení:

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Pozvánka na faru do Křivsoudova

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Překážky v usmíření

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Svátosti – cyklus přednášek

Svátosti aneb všechno, co jste kdy chtěli vědět o svátostech, ale báli jste se zeptat ➢  Svátosti jsou celoroční cyklus, který se bude postupně věnovat sedmi svátostem katolické církve (křest, biřmování, eucharistie, smíření, pomazání nemocných, manželství a kněžství) ➢  Svátosti … Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Duchovní semináře a exercicie v Želivě

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Výběrové řízení – právník

Posted in Nezařazené | Leave a comment