Category Archives: Nezařazené

Čtvrtek 24.6. Čechtice 16:00 – 19:00 zpovědní odpoledne

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Divinum illud munus

ENCYKLIKA O DUCHU SV. Divinum_illud_munus.pdf (cchma.cz) Novéna- Svatodušní novéna (Vojtěch Kodet) (pastorace.cz)

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Divinum illud munus

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Hygiena v kostele

Na základě pokynů vedení naší arcidiecéze je od 23.4. stanoveno: „že každý účastník bohoslužby bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech kostelů a kaplí rozestupy 2 metry (tzn. 4m² na osobu) – s výjimkou členů domácnosti … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hygiena v kostele

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Žehnání adventních věnců v domácnosti

Rubriky předpokládají, že žehnání adventního věnce vykoná kněz nebo jáhen. Avšak protože laici mohou žehnat osoby, zvířata a věci spojené s každodenním životem, může se požehnání věnce konat také v rodině bez účasti svěceného služebníka. Tak jako modlitbu před jídlem … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Žehnání adventních věnců v domácnosti

Mše svaté a pobožnosti za zemřelé

Vzhledem k opatřením vlády jsou mše pro veřejnost zrušeny, stejně tak adorace, svátost smíření a svaté přijímání. Ale to nebrání individuálnímu přijímání svátostí. Telefonujte na 603 310 381. V úterý (3. 11.) od 15:00 do 18:00 a sobotu (7. 11.) 11:00 do 13:00 a od 15:00 do 17:00 budu k dispozici na faře … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mše svaté a pobožnosti za zemřelé

Slavnost věrných zesnulých

(a pak po celý rok vždy jeden den v měsíci) Intence za zemřelé v jednotlivých kostelích na den slavnosti a pak následně po celý rok Borovnice za Fr. Zemana z Otročic a a celý rod za Františka Vrbu a rodinu, … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slavnost věrných zesnulých

Modlitba za zemřelé

Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s tebou. Zbav je vin a překážek, které jim brání patřit na tvou tvář. Dej, ať … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Modlitba za zemřelé