Akademie třetího věku ve Vlašimi

Už několik let se Farní charita Vlašim snaží pozitivně působit na své okolí pořádáním přednášek na různá témata, např. zdravotní prevence, psychologie, mezilidské vztahy apod. Vedle tradiční lektorky PhDr. Ireny Lesové začal v letošním roce přednášet i Mgr. Jiří Říha na téma znalost našeho regionu a jeho osobností.


Od podzimu 2017 plánujeme provozovat ve Vlašimi semináře v rámci Akademie třetího věku.  Semináře se setkávají s velkým zájmem v mnoha větších i menších městech Středočeského kraje, např. v Kutné Hoře, Příbrami, ale i v Sázavě nebo ve Zruči n.S. Zájem jsme zaznamenali i ve Vlašimi, kde jsme prováděli dotazníkové šetření.

Účast v cyklu Akademie není pouze pro seniory. Témata čerpají z medicíny, přírody, historie, společnosti, kultury apod. Jedná se celkem o 20 hodin v rámci pěti setkání. Cena bude upřesněna podle počtu přihlášených, ale neměla by být omezující pro případné zájemce. Témata, místo i termíny konání jednotlivých seminářů budou včas upřesněny. V současné době zjišťujeme konkrétní zájem a přání účastníků připravovaného kurzu. Vše bude doladěno k Vaší spokojenosti. Pomohlo by nám, kdyby nás zájemci co nejdříve kontaktovali osobně v kanceláři Farní charity ve Vlašimi, Lidická 1715, Vlašim nebo telefonicky 736 472 794, popř. e-mailem reditelka@charitavlasim.cz.

Jako povzbuzení přinášíme zkušenost paní uč. Vlasty Kubalové:

Univerzita třetího věku – zkráceně U3V je koncepce celoživotního vzdělávání. Jedná se o soubor programů zaměřených na vzdělávání občanů v postproduktivním věku, zpravidla ji navštěvují důchodci. Cílem je poskytnout seniorům možnost, aby se systematicky seznamovali s poznatky v oblasti vědy, historie, kultury, politiky apod. U3V plní výraznou sociální funkci a motivuje seniory k další aktivitě.

Speciální vzdělávací program pro seniory má původ ve Francii. V ČR došlo k založení první U3V v roce 1986 v Olomouci. Naplno se tento trend rozvinul po roce 2000. V současné době tuto možnost nabízí většina českých vysokých škol, ale další „univerzity“ vznikají v menších městech, domovech pro seniory… Přednášky jsou zaměřeny na podporu fyzické i psychické kondice.

Do důchodu jsem odcházela v roce 2002 a ještě tentýž rok jsem se přihlásila na U3V  na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Přednášky se konaly většinou v pátek, někdy v sobotu. Byla / a jsem/ nadšena širokým výběrem   témat. Zpočátku bylo studium bezplatné, později se jednotlivé semestry začaly platit, avšak částka i pro důchodce únosná. Jezdila jsem do Prahy nepřetržitě 12 let, poslední tři roky „odpočívám.“ Absolvovala jsem zajímavé akademické roky, měla zase po letech svůj výkaz o studiu, rozpis přednášek, psala jsem „úkoly,“ závěrečné práce, seznámila se s mnoha zajímavými lidmi, obdivovala   více než devadesátileté „spolužačky,“ rozšířila si  vědomosti a po ukončení jednotlivých programů nás čekalo krásné osvědčení v klasické „rouře,“ které nám předávali vždy v Karolinu – malá promoce.

Každý rok /anebo za dva roky/ bylo těžké vybrat si z nabízených témat. Uvedu příklady kurzů,  které jsem absolvovala či  se na FF nabízejí : Antický Řím, Egypt, Kroniky a kronikáři, Genealogie, Historie divadla, Světoví filmoví režiséři, Historie českého divadla, Moderní drama, Vybrané kapitoly z dějin hudby, Starověké Řecko, Lucemburkové, Znaková řeč, Blízký východ, Jak poslouchat vážnou hudbu, Internet a senioři, Mýty a legendy, Lidová slovesnost, Lidové zvyky, 1. republika, Svatý stolec a kapitoly z vatikánsko-českých vztahů, Vybrané kapitoly ze světových dějin, Psychologické hry pro seniory, Duchovnost, Země a lidé, Uvedení do latinského jazyka, Práce na počítači, Konverzační kurzy NJ, RJ, AJ, FJ, Toulky italskou frontou, Kondiční cvičení – technika dýchání, protahovací a dechová cvičení, Úvod do antropologie, Po stopách našich předků za 1. svět. Války, Ekologie, Dějiny umění…

Když se vám nechce dojíždět do Prahy, informujte se ve svém okolí, kde pořádají pro zájemce podobné přednášky , uvidíte, že budete nadšeni, obohatíte vědomosti, sejdete se s lidmi podobných zájmů a navíc se vrátíte do krásných studentských let. Přeji vám hodně hezkých zážitků!

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>