Akademie třetího věku (A3V) ve Vlašimi

Akademie třetího věku (A3V) ve Vlašimi

Pořádají: Farní charita Vlašim, Město Vlašim, Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK), Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd Kutná Hora

Téma semestru: Živá historie

Přednášející: Doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor ARC – VŠPSV

Průběh kurzu: Celý kurz je rozdělen do pěti setkání (přednášek). Každá přednáška trvá 4 vyučovací hodiny (tj. 180 minut).

Místo konání: Vlašim, farní besídka u kostela sv. Jiljí

Termín konání kurzu: říjen 2017–leden 2018; předpokládaný čas: 9.00 – 12.30

Cena za kurz: 250,- Kč (plná cena by činila 750,- Kč, po jednání s vedením města lze předpokládat, že na větší část poskytne město příspěvek). Po skončení obdrží každý absolvent certifikát. Účast v cyklu Akademie není pouze pro seniory.

Kontaktní osoba: Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz – s případnými dotazy se můžete obrátit přímo na ni.

Obsah kurzu: 1. Setkání – A) Historie – minulost – dějiny: úvod do výzkumu naší minulosti. B) Malé dějiny – zkoumání dějin rodin, osobností, firem.

2. Setkání – A) Základy práce historika – práce s prameny. B) Interpretace díla – jak napsat kvalitní historický text.

3. Setkání – A) Pomocné vědy historické (např. Paleografie, chronologie, heraldika). B) Genealogie a výzkum rodů.

4. Setkání – A) Archívy a jejich úkoly. B) Životopisy a biografie.

5. Setkání – A) Dějiny města a obce. B) Moderní společnost a historie.

Od února do května 2018 plánujeme druhý semestr (nezávislý na prvním) s tématem PRVNÍ REPUBLIKA (ke 100. výročí vzniku Československa)

Níže uvedenou přihlášku pošlete poštou na adresu Farní charita Vlašim, Lidická 1715, 258 01 Vlašim, popř. e-mailem na adresu reditelka@charitavlasim.cz nebo předejte osobně v kanceláři Farní charity ve Vlašimi, Lidická 1715. Rozhoduje pořadí přihlášek.

“ – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – “ – - – - – - – - – - – - – - – - – -

PŘIHLÁŠKA NA KURZ Akademie třetího věku (A3V) ve Vlašimi

Příjmení……………………. Jméno ……………………Titul………………….

Datum nar.: ………………………………  Bydliště: ……………………………

Tel.: …………………………….        E-mail: …………………………………….

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>