Nouzový stav

Milí farníci, vzhledem k nouzovému stavu, které vyhlásila vláda ČR a doplnili biskupové:Všechny veřejné mše (kromě bodu 4) jsou po dobu jednoho měsíce zrušeny – (ten, kdo měl zapsanou intenci a bude mít zájem, tak ať zavolá a já jí v rámci „své“ neveřejné mše odsloužím během daného měsíce).

Litanie a další modlitební aktivity sledujte na sociálních sítích, osobně doporučuji přimlouvat se o pomoc ke sv. Rozálii, patronce proti nakažlivým nemocem (případně Vám jako jednotlivcům nikdo
nebrání prosit za ochranu našeho kraje na přímluvu mučedníka P. Toufara).

Všichni věřící mají dispenz od nedělní povinnosti.

Toto rozhodnutí se nevztahuje na pohřby, přesto vybízím k rozvaze a zdravému úsudku, zda Vaše účast na pohřbu je nezbytná.

Svátosti budou udělovány pouze v případě krajní nouze a po domluvě.

Je možné se sejít jako rodina v neděli nebo sobotní podvečer a přečíst si Písmo (viz liturgie.cz, popř.aplikace Misál), pomodlit se. Další variantou je denní modlitba církve, tzv. Breviář. Variantou je sledování přenosu mše sv. na mseonline.cz

V případě nejasností kontakt na mě: tkabele@centrum.cz tel. 603 310 381

O dalším postupu vás budu informovat

V Čechticích 13. 3. 2020
P. Tomáš Kábele

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.