Hygiena v kostele

Na základě pokynů vedení naší arcidiecéze je od 23.4. stanoveno: „že každý účastník bohoslužby bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech kostelů a kaplí rozestupy 2 metry (tzn. 4m² na osobu) – s výjimkou členů domácnosti -, a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru desinfikují ruce, nejsou stanovena žádná další omezení. Hromadný zpěv se nezakazuje, přijímání na ruku, pozdrav pokoje se nedává a voda do kropenek se nedává.

O dalším postupu a konkrétní aplikaci v našich kostelech budete informováni na bohoslužbách a po domluvě s kostelníky – ale s jistotu se dá říci, že do kostela v Borovnici je přístup bez omezení počtu lidí, jen bych Vás důrazně prosil, abyste se rozmístili po celém kostele!!!

Připomínám, že v Mnichovicích a Čechticích máme poutní mše 8.5. resp. 1.5. od 18:00.

Děkuji, P. Tomáš

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.