Prodej fary na Zhoři

Vážení farníci,

jak asi všichni víte, naše farnost vlastní tři fary: čechtickou, křivsoudovskou a zhořskou. Zatímco čechtická a křivsoudovská jsou farností alespoň částečně využívány, zhořská není. Po smrti posledního zhořského faráře, pátera Pacíka je už více než 30 let neobývána a chátrá. Farnost nemá na její opravu a údržbu dostatečný kapitál ani lidský potenciál.

Jako členové farní a ekonomické rady se cítíme odpovědni za majetek farnosti a chceme s ním řádně hospodařit.

V posledních dvou letech byla fara poptávána k odkupu 4 zájemci. Žádnému zájemci nebyl odkup do dnešního dne přislíben. Protože nevidíme ani v blízké budoucnosti její perspektivní využití, rozhodli jsme se o prodeji uvažovat.

Arcibiskupství vybízí farnosti a samo aktivně jedná ve věci optimalizace majetkového portfolia diecéze. Naši snahu aktivně podporuje, protože je v souladu s hlavními principy hospodaření Pražské arcidiecéze. Posouzení vhodné ceny od nezávislé realitní kanceláře, schválené AP, už máme. Cenu k jednání jsme na základě podkladů stanovili na 1 750 000Kč. Budeme však zvažovat i nabídky nižší.

Předtím, než učiníme přímé kroky k prodeji, rozhodli jsme se informovat farníky a dát členům našeho farního společenství možnost zaujmout ke zhořské faře aktivní postoj. Žádáme členy farnosti, pokud mají zájem o odkup zhořské fary, aby do 3.7.2021 podali písemnou žádost k rukám administrátora farnosti.

Fara Zhoř bude v každém případě inzerována na realitních serverech ve výše zmíněné sumě Primárním rozhodujícím faktorem pro prodej bude cena. Pokud se setkají dvě nabídky ve stejné výši a jedna bude z farnosti nebo jeho okruhu, bude nabídce z farnosti dána přednost.

Peníze získané z prodeje chceme využít na nákup pozemků: stavebních, zemědělské půdy, lesa nebo rybníka a získat tak stálou hodnotu a zajistit příjem farnosti na dobu, kdy stát přestane církev finančně podporovat. Pokud některý z členů farnosti o vhodné možnosti investice (parcele) ví, budeme rádi za zprostředkování informací, nebo přímý prodej tak, abychom peníze co nejvýhodněji a nejlépe investovali.

Dále je možnost investovat peníze do rezidenčních projektů AP realizovaných v Praze. Naše investice bude smluvně ošetřena. Investované peníze zůstávají majetkem farnosti a bude jí vyplácena pevně dohodnuta každoroční renta v podobě procentuálního podílu z investované částky.

Rozhodnutí o dalším nakládání se získanými penězi odkládáme na dobu po prodeji. Klíčem bude nejvyšší výnos s přihlédnutím k ostatním faktorům (rizikovost, geografická poloha, nutnost péče ze strany farnosti a dalších…).

Všem předem děkujeme za podporu, modlitby a impulsy k přemýšlení.

Tomáš Kábele, Josef Říha, Petr Kletečka, Tomáš Lhotka, Jozef Kasper

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.