Vážení farníci,

před několika měsíci se nám ve spolupráci s majetkovým odborem Arcibiskupství pražského (AP) podařilo prodat faru na Zhoři. Byla prodána za nejvyšší nabídnutou cenu a nyní je v rukách nového majitele.

Peníze z prodeje jsou nyní v depositu na AP a Ekonomická rada farnosti se rozhoduje, jak je co nejlépe využít. Získané prostředky není možné použít na opravy a údržbu majetku farnosti, nebo nákup movitého majetku. Dle pravidel AP mohou být použity na nákup nemovitého majetku nebo investici, která dál ponese zisk. Pokud byste věděli o nějaké zajímavé investiční možnosti (nákup pole, lesa, pozemku), dejte nám prosím vědět.

V naší farnosti máme ještě jednu trvale neobydlenou faru – Křivsoudov. Cítíme povinnost zajistit pro ni finance na opravu střechy a najít pro tento objekt využití. Do střechy fary začíná zatékat, střešní tašky jsou na pokraji životnosti a v jednom místě je vlivem prosakující vody zalomený trám se shnilou pozednicí. S každým dalším rokem se stav střechy zhoršuje a výhledově bude v dezolátním stavu. Běžná údržba prováděná zejména panem Zahálkou (za kterou můžeme jako farnost vyslovit velké poděkování), nestačí pro dlouhodobé udržení objektu.  Cena opravy střechy je nyní odhadem 1,5 milionu a každým rokem se zvyšuje.

Pokrýt opravy střechy křivsoudovské fary z vlastních zdrojů nedokážeme. Evropská nebo jiná dotace na nevyužívaný objekt bez kvalitního projektového záměru je nereálným očekáváním. Přesto chceme najít řešení, které umožní, aby fara zůstala v majetku farnosti, měla opravenou střechu a na svůj provoz a opravy si sama vydělala. Momentálně máme několik návrhů řešení:

  1. Najít sponzora, který bude ochoten opravy střechy financovat a objekt tak asanovat
  2. Dlouhodobý komerční pronájem podnikatelskému subjektu nebo jednotlivci s podnikatelským záměrem (výrobní, skladový objekt)
  3. Dlouhodobý pronájem spolku nebo jednotlivci k trvalému bydlení nebo rekreaci
  4. Podpoříme i grantový záměr – sociální bydlení, azylový dům

Členové farní ekonomické rady se jednomyslně shodli, že prodej fary v Křivsoudově je až tou poslední možností, jak situaci řešit.

Najde-li se zájemce s jakýmkoli projektem, jsme otevřeni diskusi. V takovém případě nám AP dovolí investovat peníze z prodeje zhořské fary do oprav střechy křivsoudovské fary. Jednalo by se totiž o investici, která ponese zisk. Výše pronájmu bude stanovena na základě komerčních cen pronájmů v naší lokalitě.

Chceme všechny farníky poprosit, pokud máte možnost sponzorství či pronájem zprostředkovat (tím, že o někom víte, že sami hledáte, nebo víte koho oslovit), dejte nám vědět.

Chcete-li vyjádřit svůj názor k využití objektu, budeme rádi, když konkrétní rozvahu o využití objektu přednesete ekonomické radě. Kontaktovat můžete kohokoli z nás do 30.6. 2022. Jestliže návrhy nepřijdou, budeme problém znovu diskutovat a rozhodovat se, jestli faru dál necháme chátrat a tím znehodnocovat náš majetek, nebo se přikloníme k jejímu prodeji a peníze utržené prodejem zhodnotíme jinak.

Všem předem děkujeme za podporu, modlitby a návrhy.

Tomáš Kábele, Josef Říha, Petr Kletečka, Tomáš Lhotka, Jozef Kasper

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.