LHOTA BUBENEČ – KAPLIČKA

Byla postavena z milodarů. Je zasvěcena Božskému srdci Páně.
Postavena a vysvěcena byla roku 1938. Roku 1968 byla opravena od rodiny Dědičovy.
Okolo ní byly vysázeny chvojky a byla ohrazena plůtkem.
Podílela se na tom rodina Turků z Lhoty Bubeneč.
Výška stavby je 8 metrů, půdorys 4,5 m x 3 metry. Zadní část je zúžená na 2 metry. Vepředu je zvonička rozměru 2,15 * 1,70 m plechostropná s malým zvonkem ve věžičce.
Dveře jsou zamřížovány ozdobnou mříží, na průčelí je nápis „Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi, 1938“ Pokryta je taškami, eternitové šablony na věžičce. Na střeše jsou dva kovové křížky. Celkově udržováno.

Generální opravu provedla obec roku 2000 celkovou sumou 30000 Kč. Vysvěcena byla kaplička po opravě dne 15. 10. 2000.

Na stavbu přispěli většími obnosy:
Občanská záložna Křivsoudov – 500,- Kč
Vikář J. Dohnal 200,-
Knížecí lesy Auersperg 200,-
Správa velkostatku Komenda Kralovice 1500 cihel

Z darů občanů. Velkou zásluhu na zbudování mají František Kalina čp. 16 a Josef Říha čp. 5 ze Lhoty Bubeneč.

(podle Křivsoudovské kroniky, zapsal pan Jaroslav Čech, další údaje doplnil pan Antonín Toula, současný kronikář Křivsoudova)

Dlužno ještě zmínit druhou kapličku, tzv. „Bílou kapličku“ v polích na bývalé cestě z Křivsoudova do Děkanovic.

Comments are closed.