Dětský pěvecký sbor

Dětský pěvecký sbor je společenství dětí, které se scházejí za účelem nácviku písní na dětské mše. Tyto mše se uskutečňují každou první neděli v měsíci v Křivsoudově. Sbor řídí Lucie Kletečková. Členové se scházejí každou sobotu odpoledne (v 17 nebo 18 hod) na čechtické faře.
Sbor se účastní i jiných slavností ve farnosti.

Comments are closed.