Letní tábory

Naše tábory běží letos už 15. rokem. Navazovali jsme na zkušenosti z totalitních tajných chaloupek. První rok  – 1997 – se nás sešlo přes třicet, byli jsme v Křivsoudově na farní zahradě ve vojenských stanech od o. Wieslawa. Byly to tehdy děti od 5 do 14 let s několika vedoucími. Pro další rok jsme se už rozdělili na dvě skupiny – starší a mladší. Přestěhovali jsme se do Čechtic na faru, která mezitím prodělala veliké změny, samozřejmě k lepšímu. Namísto koní farní zahradu osídlily děti. I v tom roce jsme byli ve stanech.

             Přelomem byl rok 1999, kdy jsme byli prvně v chatkách, právě postavených. Od roku 2000 jsme s většími dětmi začali jezdit na různé vzdálenější fary. Pobývali jsme například ve Vojkově, Vilémově u Čáslavi, Kostomlatech u Nymburka, Týnci n. S., Václavicích nebo v Žirovnici, kde bylo roku 2004 asi 40 osob.

V roce 2005 jsme našli asi nejhezčí místo pobytu a tím byly Klokoty. Tam jsme uspořádali tábor celkem čtyřikrát. Z těch, kdo se podíleli na přípravě a realizaci, musíme připomenout hlavně Terezu Veletovou a později Lenku Vítovou a Pavlu Müllerovou. Asistentek bylo celkem v průběhu let přes dvacet. Mezitím menší děti vždy byly v čechtických chatičkách.

            Roku 2008  jsme poprvé uspořádali příměstský tábor, který se osvědčil i pro menší děti. Došlo ke generační výměně asistentů. Na příměstském táboře pomáhají středoškolačky. Díky obědům v jídelně odpadly starosti o vaření.  Pod vedením Terezy Kubálkové se rozběhly také tábory pro větší děti (Budyně, Pustá Rybná, Ouběnice).

            Tábory jsou populární, protože umožňují rodičům vyplnit prázdninový volný čas dětí. Protože všichni dobrovolníci na táborech pracují zdarma, je cena proti jiným podobným táborům velmi příznivá.

            Tábory jsou dobrou možností evangelizace, protože je možné oslovit i děti, které se běžně do kostela nedostanou a nemají náboženskou zkušenost. Ovšem na druhé straně je třeba si uvědomit, že jednorázová akce nemůže nahradit soustavnou práci na cestě k Bohu.  Proto je ideální, když v návaznosti na táborový pobyt se dítě přihlásí do výuky náboženství a účastní se i dalších akcí během roku.

            Rádi bychom, aby tato tradice pokračovala a stále další a další děti se mohly takhle setkávat.

Comments are closed.