Ministranti

Vikariátní ministrantský a dětský den

Nápad vznikl na přelomu tisíciletí, kdy byl knězem ve farnosti otec Wieslaw. Pravidelné pořádání této akce začalo v roce 2007 a tak se letos (2017) tato akce konala již pojedenácté. „Na chalupě u lesa“ se vikariátní setkání dětí, zvláště ministrantů koná vždy zjara některou sobotu kolem Velikonoc. Přijíždí 50-60 osob z celé oblasti od Divišova a Zruče n.S. přes Dolní Kralovice až po Načeradec.

Sjednocujícím tématem celé akce je to, co je v církvi aktuální – liturgie, svátosti nebo např. rok kněží nebo rok zasvěceného života. Dopoledne se slaví mše svatá. Koncelebruje pět i více kněží. Po mši svaté je vždy přednáška na dané téma. Po svačině, kterou připravují některé maminky, se účastníci rozdělí do skupin a rozptýlí se po celém ubytovacím zařízení. Na svých stanovištích postupně přivítají jednotlivé kněze, jáhny či katechety – se zajímavými interaktivními tématy.

Aktivní účast dětí a jejich otázky svědčí o tom, že mají zájem dovědět se víc a že témata pro ně nejsou odtažitá. Po tradičně výborném obědě mají všichni účastníci, a to děti i dospělí, možnost zahrát si ping-pong, tenis nebo fotbal. Velké oblibě se mezi dětmi těší zejména trampolína. Počasí nám většinou přeje (i když jsme také v minulých letech také už zažili sněhovou nadílku), letos bylo po celou sobotu teplo a slunečno, a tak jsme své setkání mohli zakončit již tradičním opékáním buřtů. Dík všem pořadatelům a hlavně domácím – rodině Přitasilově. Věříme, že takovéto přínosné setkávání bude i nadále pokračovat.

(podle článku pro Dotek, časopis vlašimské farnosti, J.F.)

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MINISTRANTŮ

Koná se již po několikáté každý rok v listopadu. Zúčastní se zpravidla 3 – 5 ministrantů z naší nebo ze sousedních farností.

Comments are closed.