P. František POSPÍŠIL

Pro katolickou církev je příznačné, že žije naplno přítomnost, ale tím, jak přesahuje čas i prostor, nezapomíná na budoucnost ani na minulost. Jedním z takových projevů úcty k těm, kteří trpěli pro naši radostnější současnost, bylo i požehnání pamětní desky P. Františku Pospíšilovi, vězni komunistického režimu. Slavnost probíhala v kostele Povýšení Svatého kříže ve Zhoři u Vlašimi v neděli 16. září 2007.

Mši svatou s požehnáním koncelebrovali pan arcibiskup Karel Otčenášek, Pospíšilův bývalý spolubratr i spoluvězeň a spolu s ním byli přítomni i P. Ignác Kramár, opat želivský, P. Rudolf Vošický, farář lukavecký a místní  kněz P. Zdzislaw Ciesielski. Zúčastnili se i představitelé veřejného života celostátní i komunální úrovně.

P. František Pospíšil se narodil roku 1910 v Horní Lhotě u Načeradce. Byl sekretářem královehradeckého biskupa Mořice Píchy. „V době pronásledování byl 7.9.1949 pro svou věrnost církvi a vlasti zatčen a odsouzen k 15 rokům vězení, které trpělivě snášel s Karlem Otčenáškem i s mnoha spolubratry. U vězňů byl pro svoji povahu a pracovitost ve vážnosti. Po propuštění z vězení mu bylo zakázáno veřejně působit jako kněz, ale našel velkou podporu a zázemí u své rodiny. Byl státní mocí přidělen jako dělník do cihelny v Načeradci, a pak do Stavoprojektu Pardubice, kde se mu dostalo vyznamenání „Nejlepší dělník podniku.“ (citace pamětní desky). P. Pospíšil zemřel před 40 lety, roku 1967. Pohřben je na hřbitově právě ve Zhoři.

Vedle aktivního katolického laika, nacisty zabitého „blanického rytíře“ Jaroslava Kozla, který má od roku 2002 pamětní desku v kostele v nedalekém Pravoníně, má tedy tento kraj dalšího významného rodáka, kněze, který svojí věrnosti Kristu a církvi zůstane příkladem pro další generace. Je dobré, že farníci ze zhořské farnosti, zejména z obce Horní Lhota, na svého rodáka nezapomínají.

Comments are closed.