Borovnice

Borovnický kostel, zasvěcený sv. apoštolům Petru a Pavlu, připomíná se již r. 1350 jakožto farní.

V 16. století byl opatřen faráři pod obojí, z nichž poslední opustil faru r. 1624. Osiřelá osada byla spravována farářem křivsoudovským, od r. 1725 čechtickým. R. 1785 byly v Borovnici zřízena lokálie, kterou nově vystavěl náboženský fond (založený z jmění klášterů, zrušených císařem Josefem II.). Fond měl nad kostelem i nad lokálií patronát a staral se i o obživu duchovního – lokálisty.

R. 1858 byla lokálie povýšena na faru. Původní starobylý kostel zvetšel tak, že se r. 1843 sesul jeho štít a bylo nutno jej rozebrat. Po dlouhých přípravách teprve dne 10. července 1854 byl položel základní lámen k nynějšímu chrámu Páně, který byl 13. listopadu 1859 vysvěcen.

Ve 20. století byli duchovnímu spráci s nejdelší dobou působení P. Václav Lachman (1894 – 1930) a P. Jan Pacík (1940 – 1991). Nový kostel prošel rekonstrukcí v letech 1989-91. Byla provedena celková oprava omítek, střechy, jakož i interiéru. Tehdy také dostal dva nové zvony o hmotnosti 620 a 380 kg, které nahradily zvony zrekvírované za druhé světové války. Kostel má také nově rekonstuované varhany.

Od roku 1998 je kostel spravován z fary z Čechtic. Pravidelná účast věřících je mezi 60 a 80, o svátcích až 150 osob. Kostel je svými rozměry (40 metrů dlouhý, 15 metrů široký) největším v regionu. Věž 38 metrů vysoká vytváří okouzlující panorama. Kostel je pro svůj velký prostor vyhledáván také ke svatbám, svatému přijímání a jiným církevním slavnostem, jakož i ke i kulturním účelům.

V posledních létech byl kostel navštíven p. biskupy Otčenáškem a  Kajnkem (1991), p. biskupem Malým (2003), p. Biskupem Herbstem (2006). Proběhly tu mj. koncerty souboru Slavík z Pacova, sboru Sedmihlásek, souboru Dech, Poblanického žesťového kvinteta nebo Moniky Brychtové a Augustina Kužely.

Comments are closed.