Doplněné slovo místopředsedy ČBK ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020

Drazí bratři a sestry,

situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné – bude-li to opravdu nutné – aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.
 
16. března 2020

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Doplněné slovo místopředsedy ČBK ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020

Nouzový stav

Milí farníci, vzhledem k nouzovému stavu, které vyhlásila vláda ČR a doplnili biskupové:Všechny veřejné mše (kromě bodu 4) jsou po dobu jednoho měsíce zrušeny – (ten, kdo měl zapsanou intenci a bude mít zájem, tak ať zavolá a já jí v rámci „své“ neveřejné mše odsloužím během daného měsíce).

Litanie a další modlitební aktivity sledujte na sociálních sítích, osobně doporučuji přimlouvat se o pomoc ke sv. Rozálii, patronce proti nakažlivým nemocem (případně Vám jako jednotlivcům nikdo
nebrání prosit za ochranu našeho kraje na přímluvu mučedníka P. Toufara).

Všichni věřící mají dispenz od nedělní povinnosti.

Toto rozhodnutí se nevztahuje na pohřby, přesto vybízím k rozvaze a zdravému úsudku, zda Vaše účast na pohřbu je nezbytná.

Svátosti budou udělovány pouze v případě krajní nouze a po domluvě.

Je možné se sejít jako rodina v neděli nebo sobotní podvečer a přečíst si Písmo (viz liturgie.cz, popř.aplikace Misál), pomodlit se. Další variantou je denní modlitba církve, tzv. Breviář. Variantou je sledování přenosu mše sv. na mseonline.cz

V případě nejasností kontakt na mě: tkabele@centrum.cz tel. 603 310 381

O dalším postupu vás budu informovat

V Čechticích 13. 3. 2020
P. Tomáš Kábele

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nouzový stav

MC Jakoubek nebude

Vzhledem k nouzovému stavu se MC Jakoubek NEKONÁ.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MC Jakoubek nebude

Česká společnost Teilharda de Chardina

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Česká společnost Teilharda de Chardina

Aktuální číslo farního časopisu

VŽDY ke stažení vlevo – odkaz s logem časopisu

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální číslo farního časopisu

Přihláška na letní tábor

Až se léto zeptá, co jsme dělali v zimě, odpovíme, že jsme se pilně připravovali! A tady je důkaz – PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ FARNÍ TÁBOR

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přihláška na letní tábor

Pozvánka na víkendovku

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na víkendovku

Letní tábor Klokoty

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní tábor Klokoty

Katolická církev není boháč, ale má jeho mentalitu

rozhovor s Romanem Češkou

„Katolická církev z restitucí žádné dobro neměla a nemá. Navíc se od svého prvotního poslání velmi vzdálila,“ říká v rozhovoru bývalý šéf Fondu národního majetku Roman Češka, šestnáct měsíců hlavní ekonom Arcibiskupství pražského.

Bývalý šéf Fondu národního majetku Roman Češka, který kromě pražské Vysoké školy ekonomické studoval teologii a působil jako hlavní ekonom pražské arcidiecéze, v rozhovoru mimo jiné říká: „Nikoho z představitelů katolické církve jsem neslyšel mluvit s autoritou proroka o stavu společnosti a směřování církve. Dle obrazu v médiích se proměnila v jednu velkou neziskovou organizaci, ze které se svátostný rozměr a vztah k Bohu vytrácí.“

Celý článek čtěte zde:

http://ceskapozice.lidovky.cz/tema/katolicka-cirkev-neni-bohac-ale-ma-jeho-mentalitu.A200204_161639_pozice-tema_lube?

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Katolická církev není boháč, ale má jeho mentalitu

Co je to umění? Kdo je to umělec?

Dnešní beseda se koná!!!Protože předpokládáme, že počet všech osob celkem nepřesáhne 100, beseda o umění se koná. Setkáme se s Janem Homolou (kytarista kapely Wohnout), s Lucií Žáčkovou (držitelka Českého lva – Kobry a užovky, dále např. Rapl, Sluneční stát, Dukla 61) a s Alžbětou Johankou Petrovou, čechtickou rodačkou a dramaturgyní.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co je to umění? Kdo je to umělec?