Jizbice – poutní mše svatá

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Poutní mše sv. u studánky

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Akademie třetího věku ve Vlašimi

Už několik let se Farní charita Vlašim snaží pozitivně působit na své okolí pořádáním přednášek na různá témata, např. zdravotní prevence, psychologie, mezilidské vztahy apod. Vedle tradiční lektorky PhDr. Ireny Lesové začal v letošním roce přednášet i Mgr. Jiří Říha na téma znalost našeho regionu a jeho osobností.


Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Pozvánka na Hrádek

Jako každý rok, i letos jsou první tři červencové neděle ve znamení poutí na Hrádku.

Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Oznámení – provoz farní kanceláře

Dne  4. května  a 18. května úřední hodiny zrušeny.

Děkuji, P. Tomáš

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Jarní putování

Na sobotu 29. dubna zveme na tradiční jarní putování.

Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Pozvánka: HOSTÉ NA ZEMI

Farnost Čechtice zve:

macl2

Posted in Nezařazené | Leave a comment

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

Úřední hodiny fary Čechtice:

každý čtvrtek

15:30 – 16:30

17:45 – 18:45

jinak úterý až sobota po telefonické (resp. email.) domluvě

P. TOMÁŠ KÁBELE

tel: 603 310 381

email: tkabele@centrum.cz

ŘKF Čechtice, Nám Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice

Posted in Nezařazené | Leave a comment