RORÁTY V NAŠÍ FARNOSTI

Posted in Nezařazené | Leave a comment

ODPUSTKY

Definice odpustků
Odpustek je odpuštění časného trestu od Boha za hříchy, odpuštěné již co do viny (ve svátosti smíření). Odpuštění získává řádně disponovaný věřící po splnění stanovených podmínek skrze činnost církve, která jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a přivlastňuje z pokladu zadostiučinění Krista a svatých. (kán. 992 CIC)
Smyslem odpustků není pouze pomoci věřícím odčinit tresty za hřích, ale také povzbudit je ke skutkům zbožnosti, pokání a lásky.

Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

P. Špilar v Čechticích

Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

HUBERTSKÁ MŠE VE VLAŠIMI

Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

100 LET REPUBLIKY – PASTÝŘSKÝ LIST

V plném znění uvádíme pastýřský list otce arcibiskupa Dominika kardinála Duky.

100 let ČSR 28.10

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Pracovní místa

AP vyhlašuje výběrové řízení:

Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Pozvánka na faru do Křivsoudova

Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Překážky v usmíření

Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Svátosti – cyklus přednášek

Svátosti aneb všechno, co jste kdy chtěli vědět o svátostech, ale báli jste se zeptat

➢  Svátosti jsou celoroční cyklus, který se bude postupně věnovat sedmi svátostem katolické církve (křest, biřmování, eucharistie, smíření, pomazání nemocných, manželství a kněžství)

➢  Svátosti budou nahlíženy jak z hlediska dogmatické teologie, tak spirituality a praxe katolické církve

➢  Obsah a forma přednášky budou srozumitelné i pro toho, kdo do kostela zabloudí jednou za rok

➢  Cyklus bude probíhat tento podzim a na jaře příštího roku.

➢  Přednášky budou probíhat ve Spolkovém domě Čechtice a jejich délka bude cca 50 minut s následným prostorem pro diskusi

➢  Přednášet bude Mgr. Tomáš Kábele, administrátor farnosti Čechtice

➢  První dvě přednášky se odehrají ve středu 3. a 10. října

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Duchovní semináře a exercicie v Želivě

Posted in Nezařazené | Leave a comment