Category Archives: Nezařazené

Pobožnosti na hřbitovech

Mnichovice pondělí 25.10. 18:00 začátek na hřbitově Křivsoudov pátek 29.10. 18:00 začátek na hřbitově Zhoř sobota 30.10. 17:00 začátek na hřbitově Borovnice neděle 31.10. 11:00 po mši požehnání hrobů Čechtice pondělí 1.11. 17:00 začátek na hřbitově Jeníkov úterý 2.11. 17:00 … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pobožnosti na hřbitovech

Otevřené zamyšlení nad trýznivými bolestmi těchto let, měsíců a týdnů

Zprávy o hrůzných činech zneužívání dětí a mládeže duchovními i jinými lidmi církve nejednoho z nás duchovně ochromují. Pisatel těchto řádků poté, co zachytil v médiích oznámení, že za sedmdesát let bylo ve Francii zneužito 330 000 dětí a mladistvých, nebyl několik dnů … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otevřené zamyšlení nad trýznivými bolestmi těchto let, měsíců a týdnů

Slovo k zahájení synodální cesty:

Milí spolubratři v biskupské, kněžské, jáhenské službě, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři, společně tvoříme Boží lid, jak označuje církev Druhý vatikánský koncil. Všichni, kdo náleží do Kristovy církve, jsou Božím lidem a jeho většinu tvoří právě laici, jak říká dogmatická konstituce … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slovo k zahájení synodální cesty:

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Pastýřské slovo k následujícím událostem, obracím se na Vás jménem všech pořadatelů svatoludmilských oslav. (budiž přečteno v neděli v rámci oznámení 29. srpna 2021) Milí spolubratři v biskupské, kněžské a jáhenské službě, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři – vy … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Nový farář

S účinností od 1.7. 2021 jsem byl uvolněn z funkce administrátora ŘKF Čechtice a jmenován a ustaven farářem od téhož data do 30.6.2026. P. Tomáš Kábele

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nový farář

Želiv

přihlašování na: https://docs.google.com/document/d/15yN_1rIHnYS8tJRhnHk-X88ah95sDIFoPjxSdaMgqpU/edit

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Želiv

Prodej fary na Zhoři

Vážení farníci, jak asi všichni víte, naše farnost vlastní tři fary: čechtickou, křivsoudovskou a zhořskou. Zatímco čechtická a křivsoudovská jsou farností alespoň částečně využívány, zhořská není. Po smrti posledního zhořského faráře, pátera Pacíka je už více než 30 let neobývána … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prodej fary na Zhoři

Čtvrtek 24.6. Čechtice 16:00 – 19:00 zpovědní odpoledne

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem