Category Archives: Nezařazené

Odpustky v době pandemie

V probíhajícím roce budou plnomocné odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým vzhledem k pandemii nemoci covid-19 prodlouženy na celý měsíc listopad; mění se podmínky a zbožné skutky, aby byl křesťanský lid v bezpečí K této Apoštolské penitenciárii došlo v nedávné době velmi … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpustky v době pandemie

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu, v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Nouzový stav informace ke dni 21.10.2020

adorace, svátosti smíření a svaté přijímaní o víkendu se ruší vše po individuální domluvě kostel v Čechticích bude otevřen v odpoledne a večer na mříž mše s účastí jednoho člověka po individuální dohodě, stejně tak svátost smíření pohřby, svatby max. … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nouzový stav informace ke dni 21.10.2020

Nouzový stav

Zobrazit zprávu jako text Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. I.                 Zakazuje Hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nouzový stav

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Nouzový stav

Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 958 Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod. I.              Zakazuje Hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nouzový stav

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem