Bohoslužby

Pátek 16.10.

Křivsoudov 17:30 svátost smíření, adorace

cca 18:00 za Jiřího a Annu Vorlovy, jejich rodiče, Josefa Zubce, za rodinu Hrdinovu a Lencovu a za Josefa a Marii Vacíkovy

Sobota 17.10.

Křivsoudov 10:00 pohřeb pana Fr. Kliky

Čechtice 15:30 svátost smíření adorace

cca 16:30 za Miroslava Bílka, jeho rodiče a rodinu Hlouškovu

Neděle 18.10. 29.neděle v mezidobí

Křivsoudov 9:30 svátost smíření, adorace, sv. přijímání

cca 10:00 za Josefa a Anežku Míčkovy, jejich rodiče, sourozence a švagry, za rodinu Tulachovu a Rývovu

Zhoř 11:00 na úmysl dárce

Borovnice 11:00 MŠE NEBUDE!!

Úterý 20.10.

Křivsoudov 14:00 pohřeb pana M. Peroutky

Comments are closed.