Bohoslužby

Sobota 23.5.

Zhoř 16:00 MŠE NEBUDE!!

Neděle 24.5. Nanebevstoupení Páně

Čechtice 8:00 za zemřelé 6

Křivsoudov 9:30 za zemřelé 6

Borovnice 11:00 za zemřelé 6

Pondělí25.5.

Vlašim 16:00-18:00 svátost smíření

18:00 za farnost 21.6.

Úterý26.5.

Křivsoudov 18:00 MŠE NEBUDE!!

Středa 27.5.

Chmelná 15:30 MŠE NEBUDE!!

Čtvrtek 28.5.

Čechtice 17:00 za farnost 28.6.

Pátek 29.5.

Křivsoudov 18:00 za Miluši a Jaroslava Toulovy, rodiče z obojí strany, Fr. Toulu a Marii Rupertovou

Sobota 30.5.

Zhoř 16:00 MŠE NEBUDE!!

Neděle 31.5. Seslání Ducha Svatého

Čechtice 8:00 za farnost 5.7.

Křivsoudov 9:30 za Boženu Bloudkovou a celý rod

Borovnice 11:00 MŠE NEBUDE!!

Chmelná 13:00 mše sv. (V Horkách) za farnost 12.7.

Farní oznámení:

svátost smíření vždy 30 min. přede mší kromě neděle

úřední hodiny fary čtvrtek 18:45 -20:45

kontakty na okolní farnosti: Zdislavice 604 356 268; Keblov 603 745 303; Vlašim 602 104 747

Jizbice mše 7.6. 15:00, mše v neděli v 8:00 Čechticích nebude


Comments are closed.