Bohoslužby

Neděle 7.8.

Křivsoudov 9:30 za rodinu Dufkovu, Lebedovu, Končelovu, Novotnovu, Jankovskovu a ostatní příbuzné

Borovnice 11:00 za Milana Dvořáka, Josefa a Marii Růžkovy a celý rod

Čechtice 14:00!! za rodinu Kahounovu

Pondělí 8.8.

Čechtice DPS 18:00 za zemřelé 8

Úterý 9.8.

Křivsoudov 17:45 svátost smíření, adorace

18:00 za zemřelé 8

Neděle 14.8.

Čechtice 7:30 za rodinu Jančovu, Šeredovu a Vorlovu

Křivsoudov 9:30 za rodinu Získalovu a ostatní příbuzné

Borovnice 11:00 MŠE NEBUDE!!

Jeníkov 11:00 na úmysl dárce

svátost smíření vždy 30 min. přede mší kromě neděle

kontakty na okolní farnosti: Zdislavice 736 120 520; Keblov 603 745 303; Vlašim 602 104 747

V Čechticích před první neděli v měsíci bude mše svatá v sobotu večer a v neděli ráno NEBUDE (tzn. když je mše pro děti, tak ráno není mše v Čechticích)

Comments are closed.