Bohoslužby

Neděle 19.9.

Křivsoudov 9:30 bohoslužba slova

Borovnice 11:00 bohoslužba slova

Neděle 26.9.

Křivsoudov 9:30 za Václava Ouřadu, bratra Jaroslava a jejich rodiče

Borovnice 11:00 za Jindřicha Javorského, jeho snachu Jaroslavu a celý rod, za duše v očistci

Sobota 2.9.

Čechtice 18:00 za farnost 19.9.

Neděle 3.10.

Křivsoudov 9:30 za Josefa a Marii Vacíkovy, Josefa a Marii Kletečkovy

Borovnice 11:00 za rodinu Holejšovských a Vinšovu

Farní oznámení:

svátost smíření vždy 30 min. přede mší kromě neděle

kontakty na okolní farnosti: Zdislavice 604 356 268; Keblov 603 745 303; Vlašim 602 104 747

Comments are closed.