Bohoslužby

ÚTERÝ 21.5
SNĚT                   9:00   za Alici
KŘIVSOUDOV   15:00  pohřeb pana A. Pinsnera 
PÁTEK   24.5.
MNICHOVICE    11:00   pohřeb paní A. Říhové 
SOBOTA 25.5. 
LOKET KAPLE    15:30   děkovná bohoslužba
16:00   oslava 50 na hřišti
NEDĚLE 26.5.                                                                
KŘIVSOUDOV    9:30   za Františka a Boženu Vorlovy, jejich rodiče a sourozence, Fr. Moravce a rodiče    JIZBICE             15:00   na úmysl dárce 
ČECHTICE         17:00   mše pro začátečníky za Eriku Poláčkovou, Petra Suka a Václava Vlacha 

Tel: 603310381 

Comments are closed.